Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” – 19 czerwca 2024 r. godz. 18:00.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 18:00 w pomieszczeniu PS-2 zlokalizowanym w klatce II (piwnice).

Porządek obrad znajduje się w rozpowszechnionych zawiadomieniach o tym zgromadzeniu, a niezbędne materiały dostępne są dla członków po zalogowaniu na stronach internetowych Spółdzielni (www.mlodarodzina.pl) i także będą dostępne w biurze Spółdzielni po umówieniu wizyty telefonicznie lub e-mailowo (dane kontaktowe Spółdzielni podane są na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych i w Internecie) oraz. Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

20 maja 2024 r.

Spółdzielnia używa energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii według Standardu Energia 2051

Spółdzielnia otrzymała od grupy Polenergia Certyfikat poświadczający, że w 2023 r. używaliśmy w 100% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii według Standardu Energia 2051. 

To kolejne potwierdzenie, że działania Spółdzielni są przyjazne środowisku naturalnemu

 

 

Zobacz co się u nas dzieje i bądź na bieżąco z wydarzeniami.

Przygotowania do sezonu grzewczego

Jesteśmy przygotowani do sezonu grzewczego. W kotłowni Spółdzielni został wykonany przegląd jej działania. Nie stwierdzono żadnych usterek, ani konieczności pilnych działań. Wybudowana w 1998 r.

Czytaj więcej »

Nasadzenia drzew i krzewów

Nawiązując do wcześniejszych informacji, uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Ursynów zakończył procedury przetargowe i – zgodnie z ustaleniami – rozpoczynają się przy naszym terenie nasadzenia

Czytaj więcej »

Sprawy porządkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” uprzejmie prosi o niewysypywanie na parapetach oraz w innych miejscach elewacji budynku, w jego otoczeniu i na pozostałym

Czytaj więcej »

Zalecenia na czas epidemii

SML-W “Młoda Rodzina” przypomina o obowiązujących nas zasadach i ograniczeniach. Na klatkach schodowych, na podwórku, w garażu itp. należy stosować się do Rozporządzeń wprowadzonych na

Czytaj więcej »

Jesteśmy gotowi do sezonu grzewczego

Kotłownia Spółdzielni pozytywnie przeszła przegląd jej działania. Konieczne było jedynie wymienienie zaworu automatycznego dopuszczania wody oraz znajdującego się w jego pobliżu zaworu kulowego. Zacinanie się

Czytaj więcej »

Korzystanie z placów zabaw

W związku ze znoszeniem części ograniczeń związanych z zagrożeniami zakażenia koronawirusem, w tym udostępnianiem placów zabaw, SML-W „Młoda Rodzina” informuje, że urządzenia na placu zabaw

Czytaj więcej »

STARSZE AKTUALNOŚCI

Odpady – harmonogram wywozu i przewodnik o segregowaniu Przypominamy, że informacje o terminach wywozu poszczególnych rodzajów odpadów dostępne są na stronie internetowej: https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow a przewodnik

Czytaj więcej »