Sprawy porządkowe

Zobacz inne aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” uprzejmie prosi o niewysypywanie na parapetach oraz w innych miejscach elewacji budynku, w jego otoczeniu i na pozostałym terenie Spółdzielni ziaren i resztek jedzenia dla gołębi. Leżące w tych miejscach ziarna i odchody gołębie nie tylko są nieestetyczne, utrudniają lub uniemożliwiają zachowanie czystości na posesji, ale i stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców – przede wszystkim dzieci.

Poza naszym terenem są miejsca, w których nie przebywają ludzie i nie bawią się dzieci – tam takie dokarmianie nikomu nie będzie zagrażać.

Jak informuje Sanepid: „Dokarmianie ptaków, szczególnie gołębi miejskich, może stwarzać zagrożenia chorobowe dla ludzi. Dokarmiania gołębi należy unikać przede wszystkim w miejscach często odwiedzanych przez dzieci tzn. place zabaw, okolice budynków mieszkalnych, a także parki, place przedszkolne i szkolne”.

Gołębie przenoszą zarazki powodujące choroby żołądka i jelit. W odchodach gołębi znajduje się ogromna ilość różnych larw, pcheł, srebrzyków i innych robaków. Nie można lekceważyć nawet wyschniętych wydzielin, ponieważ zarazki w nich zawarte mogą powodować nawet zapalenie opon mózgowych, choroby układu oddechowego i toksoplazmozę.

Z gołębiami mamy też czasem problem innego rodzaju – zapchane rynny i kosze odpływowe biorą się na ogół z ich dużej obecności na naszym terenie.

Jeśli taka będzie wola większości członków, Spółdzielnia ze swojej strony może zainstalować karmniki dla mniejszych ptaków – w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzały, a był łatwy dostęp do dosypywania ziaren.

Spółdzielnia uprzejmie prosi też o niepozostawianie bez opieki dzieci w korytarzach piwnicznych i w garażu (to nie są miejsca do zabawy dla dzieci – mogą być one tam narażone na kontakt z połamanymi lub ostrymi częściami mebli, deskami, przedmiotami łatwopalnymi i innymi np. trutkami na szczury) oraz w innych miejscach na naszym terenie, gdzie mogą stykać się np. z w/w odchodami gołębi.

Spółdzielnia przypomina także, że psy powinny być wyprowadzane poza nasz teren, a zupełnie niedopuszczalne jest wypuszczanie ich bez kagańca i smyczy na tereny zabaw dla dzieci, trawniki i miejsca wokół budynku. Prosimy o to, gdyż, pomimo zainstalowanych tabliczek, zdarza się nadal, że psy są wyprowadzane – puszczane wolno na terenie Spółdzielni. Niepotrzebnie drażni to innych i choć wszyscy chyba lubimy zwierzęta, to wszyscy też wiemy, że przecież działa to przeciwko interesom członków Spółdzielni i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, niszczy zasadzone trawy, kwietne łąki i nasadzenia.