Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” – 23 listopada 2022 r. godz. 18:00

Zobacz inne aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” – 23 listopada 2022 r. godz. 18:00.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 18:00 w pomieszczeniu PS-2 zlokalizowanym w klatce II (piwnice).

Porządek obrad znajduje się w rozpowszechnionych zawiadomieniach o tym zgromadzeniu, a niezbędne materiały dostępne są dla członków w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na portalu www.mlodarodzina.pl.

2 listopada 2022 r.