Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” – 13 czerwca 2023 r. godz. 18:00

Zobacz inne aktualności

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 w pomieszczeniu PS-2 zlokalizowanym w klatce II (piwnice).

Porządek obrad znajduje się w rozpowszechnionych zawiadomieniach o tym zgromadzeniu, a niezbędne materiały dostępne są dla członków w biurze Spółdzielni w godzinach pracy biura oraz na portalu www.mlodarodzina.pl.

21 maja 2023 r.