2 listopada, 2022

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” – 23 listopada 2022 r. godz. 18:00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” – 23 listopada 2022 r. godz. 18:00. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 18:00 w pomieszczeniu PS-2 zlokalizowanym w klatce II (piwnice). Porządek obrad znajduje się w rozpowszechnionych zawiadomieniach o tym zgromadzeniu, […]