Nasadzenia drzew i krzewów

Zobacz inne aktualności

Nawiązując do wcześniejszych informacji, uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Ursynów zakończył procedury przetargowe i – zgodnie z ustaleniami – rozpoczynają się przy naszym terenie nasadzenia drzew i krzewów.

Ich posadzenie ma na celu wykorzystanie w możliwie maksymalnym stopniu możliwości terenu wokół nas dla odseparowania uciążliwości węzła drogowego Relaksowa/Rosnowskiego. Nie znamy szczegółów przetargu i negocjacji z firmą, która wygrała przetarg, ale jeśli ten właśnie zakończony przetarg urzędu nie zmienił pierwotnych planów, są to przede wszystkim graby „Fastigiata” o docelowej koronie ok. 4 m, sadzone w wąskich kolumnach. Od strony wschodniej drzewa mają rosnąć wzdłuż ściany naszego garażu, a od strony północnej – w pobliżu furtki i bramy pożarowej A. Badania urzędu wskazały, że nie jest możliwe posadzenie drzew od strony wschodniej, w miejscu, gdzie rośnie szpaler naszych tui ze względu na infrastrukturę podziemnych instalacji, które właśnie w tym miejscu poprowadzone są licznie. Na szczęście te tuje już stanowią pewne zabezpieczenie przed w/w uciążliwościami. Mają być posadzone także krzewy od strony południowej i od strony północnej przy rogu z ul. Relaksową.

Urząd wykonuje wszystkie w/w prace na własny koszt (zarówno koszt samych drzew i krzewów jak i koszt prac nasadzeniowych) i będzie pielęgnował powstałe nasadzenia przez 1 rok. Po roku, nasadzenia zostaną przekazane do pielęgnacji Spółdzielni.