Zmiana stawek za wywóz odpadów od 1 grudnia 2020 r.

Zobacz inne aktualności

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, SML-W „Młoda Rodzina” wprowadza z dniem 1 grudnia 2020 r. metodę ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaganą przez Uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr: NR XXXVIII/1199/2020 z 15.10.2020 r.

Uchwała ta nakazuje ustalić tę stawkę na poziomie 12,73 zł miesięcznie za każdy metr sześcienny zużytej wody, a to zużycie określa się jako średnie z kolejnych 6 miesięcy przypadających w okresie ostatnich 12 miesięcy.

W związku z tym, z dniem 1 grudnia 2020 r. ulega zmianie wysokość zaliczki na zużycie wody pobieranej w ramach opłaty miesięcznej za każdy lokal. Zawiadomienia o wysokości zmienionych opłat miesięcznych zostały przygotowane indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego.

Rozliczanie naliczonych zaliczek następować będzie jak dotychczas – w terminach rocznych. Różnica pomiędzy zużyciem wody wskazanym przez wodomierz główny, a zużyciem wynikającym z sumy wskazań indywidualnych wodomierzy (woda gospodarcza i zużyta na podlewanie), rozliczana będzie zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami rozliczania kosztów.