9 listopada, 2020

Zalecenia na czas epidemii

SML-W “Młoda Rodzina” przypomina o obowiązujących nas zasadach i ograniczeniach. Na klatkach schodowych, na podwórku, w garażu itp. należy stosować się do Rozporządzeń wprowadzonych na czas epidemii. Szczególne ważne jest zasłanianie ust i nosa, utrzymywania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi, niepozostawianie dzieci do lat 16 bez opieki w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku […]

Zmiana stawek za wywóz odpadów od 1 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, SML-W „Młoda Rodzina” wprowadza z dniem 1 grudnia 2020 r. metodę ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaganą przez Uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr: NR XXXVIII/1199/2020 z 15.10.2020 r. Uchwała ta nakazuje ustalić tę stawkę na poziomie 12,73 zł miesięcznie za każdy metr sześcienny zużytej wody, a to zużycie […]