Zalecenia na czas epidemii

Zobacz inne aktualności

SML-W “Młoda Rodzina” przypomina o obowiązujących nas zasadach i ograniczeniach.
Na klatkach schodowych, na podwórku, w garażu itp. należy stosować się do Rozporządzeń wprowadzonych na czas epidemii. Szczególne ważne jest zasłanianie ust i nosa, utrzymywania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi, niepozostawianie dzieci do lat 16 bez opieki w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w w/w miejscach. W okresie nasilania się epidemii zalecane jest pozostawanie w domu, szczególnie dotyczy to seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.