Rada M. St. Warszawy zmienia termin wprowadzenia nowych stawek za gospodarowanie odpadami na 1 kwietnia 2021 r.

Zobacz inne aktualności

W związku z podjętą 26.11.2020 r. decyzją Urzędu M. St. Warszawy o przesunięciu terminu wprowadzenia nowej metody ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 1 grudnia 2020 r. na 1 kwietnia 2021 r., SML-W „Młoda Rodzina” wycofuje przekazane członkom Spółdzielni powiadomienia z 13 listopada 2020 r. o zmianie od 1 grudnia b.r. wysokości opłat miesięcznych.

Dotychczasowe opłaty pozostają więc niezmienione do końca marca 2021 r.

Nowe powiadomienia o opłatach miesięcznych obowiązujących od kwietnia 2021 r. zostaną rozesłane w późniejszym terminie.