Zmiana opłat za wywóz odpadów – od 1 stycznia 2022 r.

Zobacz inne aktualności

18 listopada 2021 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałą nowy sposób obciążania nas za wywóz odpadów od 1 stycznia 2022 r. i wyznaczyła nam nowe stawki miesięczne za wywóz nieczystości w zależności od metrażu mieszkania:

  • do 30,00 m2 – 52,00 zł;
  • od 30,01 m2 do 40,00 m2 – 77,00 zł;
  • od 40,01 m2 do 60,00 m2 – 88,00 zł;
  • od 60,01 m2 do 80,00 m2 – 94,00 zł;
  • od 80,01 m2 – 99,00 zł.

Pomimo tego, że termin wprowadzenia nowych stawek jest bliski – 1 stycznia 2022 r. – musimy jeszcze czekać czy wojewoda nie zakwestionuje nowego systemu lub wysokości nowych stawek.

 

Ważne jest segregowane śmieci, gdyż, gdybyśmy tego nie robili lub gdybyśmy niedokładnie segregowali odpady, musielibyśmy płacić miesięcznie dwukrotnie więcej.

Miasto przygotowuje program osłonowy dla osób samotnie gospodarujących o najniższych dochodach. Mieszkańcy, którzy spełnią kryteria będą mogli liczyć na pomoc ok. 50% miesięcznych kosztów.