Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 października 2020 r. zmienia zasady i wprowadza nowe stawki opłat miesięcznych za wywóz odpadów.

Zobacz inne aktualności

Rada m. st. Warszawy uchwaliła zmianę systemu naliczania opłat za wywóz odpadów – od 1 grudnia 2020 r. ulega likwidacji ryczałtowe obciążanie mieszkańców za wywóz odpadów stawką 65 zł od gospodarstwa domowego, a w to miejsce będziemy płacić miesięcznie 12,73 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody.

Opłata ma być liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Miasto zapowiada plan osłonowy dla rodzin wielodzietnych. Posiadaczom karty dużej rodziny samorząd dopłaci miesięcznie 30 złotych za każdą osobę w wieku pow. 4 lat. Trzeba spełnić kryterium dochodowe – do 1848 złotych dochodu na rękę na osobę.

Informacje o wprowadzeniu w/w zmiany znajdują się na stronie: https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach