Dążenia do postawienia znaku zakazu zatrzymywania się

Zobacz inne aktualności

Wszystkich interesujących się działaniami dot. postawienia znaku zakazu zatrzymywania się na odcinku drogi dojazdowej ul. Relaksowej przed naszym terenem, uprzejmie informujemy, że sprawa ta przedłuża się.

Do tej pory na nasze wszystkie wnioski (i monity) w sprawie konieczności pilnego ustawienia takiego znaku, na nasze wskazywania, że parkujące (często nieprawidłowo) samochody w pobliżu naszej bramy wjazdowej, stwarzają zagrożenia kolizji, ale także dla życia i zdrowia osób, Spółdzielnia otrzymywała ciągle podobne odpowiedzi urzędu ursynowskiego informujące, że drogi Relaksowa/Rosnowskiego ”nie zostały przekazane do eksploatacji”, i że „jakiekolwiek zmiany w obecnej organizacji ruchu nie mogą zostać rozpatrzone do czasu zakończenia ww. zadania inwestycyjnego i przejęciu ulic do użytkowania”.

Nie pomagało też powoływanie się na fakt postawienia takiego znaku zakazu zatrzymywania się przy sąsiedniej posesji – informowano nas, że tam odległość jezdni od ściany budynku mieszkalnego jest mniejsza niż 3 m i ten znak musiał być od razu tam postawiony.

Ponawianie tych w/w naszych działań trwało przez 1,5 roku. Teraz zostaliśmy zawiadomieni przez urząd, że miasto planuje podjąć uchwałę m. in. zmieniającą kategorię drogi Relaksowej z gminnej na powiatową, co oznaczać będzie, że drogą tą zarządzać będzie Zarząd Dróg Miejskich, a więc urząd ursynowski nie będzie mógł podjąć działań dot. naszych wniosków.

Sprawa zatoczyła więc koło, gdyż właśnie od wniosku do ZDM rozpoczęliśmy w czerwcu 2019 r. w/w starania. Ale Spółdzielnia oczywiście podejmuje teraz odpowiednie działania wobec ZDM.

Apelujemy – nadal zawiadamiajmy Straż Miejską o każdym przypadku źle zaparkowanych samochodów w okolicach naszej bramy wjazdowej. Statystyka tych zawiadomień może wzmocnić nasze wnioski, gdyż niebezpieczeństwo uznania przez ZDM, że mały ruch na w/w drodze dojazdowej do ul. Relaksowej i prawidłowo zaparkowane samochody nie wymagają stosowania znaku zakazu, o który walczymy, jest duże. A my sami wiemy, że samochody nie zawsze są prawidłowo zaparkowane, a mały ruch nie wyklucza kolizji lub wypadku, gdy parkujące samochody ograniczają widoczność.

Będziemy wdzięczni za informacje o zawiadomieniach przez Państwa straży miejskiej. Te informacje najlepiej przesyłać do nas drogą mailową na adres smlw@wp.pl lub wkładać do skrzynki pocztowej zarządu (nr 49) na klatce schodowej nr 5.