STARSZE AKTUALNOŚCI

Zobacz inne aktualności

Odpady – harmonogram wywozu i przewodnik o segregowaniu

Przypominamy, że informacje o terminach wywozu poszczególnych rodzajów odpadów dostępne są na stronie internetowej:

https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow

a przewodnik o segregowaniu odpadów na stronie:

https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

Informacja Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów przekazuje informację o gorącej linii dla Seniorów, którzy potrzebują wsparcia przy zrobieniu zakupów. Pod numerem telefonu 22 443-73-95 mogą oni od poniedziałku do piątku zgłaszać zapotrzebowanie na produkty spożywcze lub higieniczne, zakup leków, czy wyniesienie śmieci.

Poniżej link do plakatu zawierającego informacje na ten temat z Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów.

 

Wielkanoc 2020

Tuż przed świętami Spółdzielnia nasza uzyskała przyjemne informacje – dane porównawcze dot. ogrzewania w budynku przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie przed i po remoncie. W ramach tego remontu wykonaliśmy w 2018 r. solidne i kompleksowe ocieplenie elewacji.

Analizując zużycie i ceny ogrzewania, można stwierdzić, że ten remont budynku umożliwił osiągnięcie istotnych oszczędności ilości spalanego paliwa gazowego dla celów ogrzewania. I tak: w 2018 r. w naszej kotłowni spaliliśmy blisko 14% gazu mniej niż w 2017 r., a w 2019 r. ponad 21% mniej niż w roku 2017.

Oczywiście pamiętamy, że zima 2019/2020 była stosunkowo łagodna, co także miało swój wpływ na zużycie gazu, ale ocieplenie budynku odegrało tu niewątpliwie b. dużą rolę. Summa summarum – Spółdzielnia zakładała, że remont przyniesie wiele korzyści swoim członkom i powyższe dane potwierdzają tę tezę.

Ten dobry efekt pozytywnie wpłynął na koszty ogrzewania, gdyż pomimo dużych podwyżek cen paliwa gazowego w ubiegłych latach, nasze wydatki na ogrzewanie nie wzrosły.

Szacujemy, że gdybyśmy nie dokonali w/w ocieplenia naszego budynku, tylko w 2019 r. musielibyśmy zapłacić ok. 28 tys. zł więcej za ogrzewanie.

Trzeba podkreślić też, że tak duże zmniejszenie ilości spalanego gazu ma swój wymierny, pozytywny wpływ ekologiczny i na pewno przyczynia się do zmniejszania efektu cieplarnianego.

 

Pamiętajmy o zaleceniach dot. zachowania się w trakcie epidemii koronawirusa i pamiętajmy o najważniejszych kanałach informacyjnych i kontaktowych, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, zgłosić problem czy uzyskać pomoc:

 • Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdują się wszelkie informacje i zalecenia postępowania w związku z koronawirusem.
 • W razie zauważenia objawów infekcji, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie: 606 108 040 lub też infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia : 800 190 590.
 • Na internetowym portalu www.warszawa19115.pl oraz pod nr telefonu 19115 można całodobowo uzyskać informacje czy zgłosić każdy problem.
 • Dla przypadków zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa służy telefon 112.
 • Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów informuje nas o „gorącej linii dla Seniorów”, którzy potrzebują wsparcia przy zrobieniu zakupów. Pod numerem telefonu 22 443-73-95 mogą oni od poniedziałku do piątku zgłaszać zapotrzebowanie na produkty spożywcze lub higieniczne, zakup leków, czy wyniesienie śmieci.

SML-W „Młoda Rodzina” życzy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

 

Prośba Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy zwrócił się w piśmie z 2 kwietnia 2020 r. (poniżej do pobrania) z apelem o wzajemną życzliwość i wsparcie.

Na czas zagrożenia wirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w codziennych zakupach, wykupywaniu recept, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzaniu psa.

Osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno – epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

 

Apel Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców naszej Spółdzielni apelu o nieprzychodzenie bez pilnej potrzeby do urzędu. Sprawę do załatwienia w urzędzie można odłożyć na później lub sprawdzić możliwość jej załatwienia poprzez e PUAP.

Warszawa, 01.04.2020 r.

 

Czasowy zakaz spożywania napojów alkoholowych:

19 marca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVIII/833/2020 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Rada Warszawy zdecydowała, że na wiślanych bulwarach i plażach znów nie wolno pić alkoholu. Zakaz spożycia alkoholu w miejscach publicznych ma charakter czasowy. Obowiązuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

 

Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zakazu stosowania dmuchaw:

Urząd ursynowski przekazał naszej Spółdzielni Zarządzenie nr 333/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z 5 marca 2020 r. w sprawie zakazu stosowania dmuchaw i poprosił o wprowadzenie analogicznego zakazu na naszym terenie (skan poniżej do pobrania).

Spółdzielnia nasza jednak już kilka lat temu wprowadziła na swoim terenie taki zakaz w trosce o hałas i zanieczyszczenie spalinami, jakie praca dmuchawy powoduje. Ta nasza decyzja była i jest zgodna z polityką Spółdzielni działań możliwie maksymalnie ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu, dbaniu o dobre warunki dla roślin i ptaków na naszym terenie.

 

 

Koronawirus – unikanie zagrożeń zakażenia:

Szanowni Państwo,

W dążeniu do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, nasza Spółdzielnia podejmuje podobne kroki, które zaleca Wydział Ochrony Środowiska urzędu ursynowskiego dot. gromadzenia się rodzin z dziećmi i innych osób na placach zabaw i innych otwartych terenach. Prosimy więc o powstrzymanie się przez Państwa i przez dzieci, obecnie – do czasu wygaśnięcia zagrożenia zakażeń koronawirusem, z korzystania z miejsc zabaw dla dzieci, ale i innych miejsc, które dzieci mogą wykorzystywać do zabaw z innymi dziećmi, lub choćby bawić się tam, gdzie przedtem mogły bawić się inne dzieci czy przebywali dorośli. Chodzi o unikanie kontaktów z innymi osobami oraz unikanie dotykania miejsc, które mogły być dotykane przez inne osoby.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, podnosi bezpieczeństwo także wszystkich mieszkańców i osób przebywających na naszym terenie, a każde zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem warte jest trudu i poświęceń.

Przypominamy, że w naszej Spółdzielni środkami dezynfekującymi przemywane są powierzchnie takie jak klamki, pokrętła, uchwyty do otwierania, poręcze, przyciski domofonów i inne. Należy jednak zawsze zachowywać możliwie największą ostrożność, gdyż taka dezynfekcja nie odbywa się bez przerwy.

Przypominamy też o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny – w tym bezpiecznej odległości od innych osób.

Ponownie prosimy o unikanie załatwiania spraw osobiście – w biurze Spółdzielni i wykorzystywanie do tego celu naszego adresu mailowego smlw@wp.pl lub kontaktów telefonicznych, które podane są w informacjach znajdujących się na każdej klatce schodowej oraz na naszym portalu internetowym.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdują się wszelkie informacje i zalecenia postępowania w związku z koronawirusem.

W razie zauważenia objawów infekcji, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie: 606 108 040 lub też infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia : 800 190 590

Załączamy pismo Burmistrza Urzędu Ursynów w sprawie zamknięcia placów zabaw dla dzieci.

22 marca 2020 r.

 

 

Apel Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów:

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiczną, na prośbę Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, zwracamy się z apelem o pomoc przy rozpropagowaniu akcji #pomocsąsiedzka. Działanie to jest bardzo istotne w świetle doniesień związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród mieszkańców materiałów załączonych do e-maila – w formie wysyłki wiadomości e-mail, na forum internetowym lub poprzez wyeksponowanie na klatkach schodowych oraz w innych ogólnodostępnych miejscach.

Beneficjentami pomocy są osoby zdrowe (u których wirus nie został potwierdzony), które nie przebywają w kwarantannie domowej i które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i powinny pozostać w domach.

Ufamy, że pomoc ta będzie skutecznym wsparciem osób starszych lub niesamodzielnych.

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów – 19 marca 2020 r.

 

 

Epidemia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

Wstrząsają nami (i całym światem) doniesienia o rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej tzw. koronawirusem oznaczonym symbolem COVID-19. Zamykanie szkół, uczelni, przedszkoli i żłobków, części sklepów, firm usługowych, restauracji i barów, ograniczenie w dostępie do usług medycznych, zakaz większych zgromadzeń, zamykanie granic, kwarantanny i wiele innych poważnych zmian w codziennym funkcjonowaniu, stały się w krótkim czasie chlebem powszednim, a sama epidemia wywołana tym wirusem została uznana za pandemię.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Ministerstwo Zdrowia wydały zalecenia pomagające w unikaniu zakażeń. Poza ścisłym przestrzeganiem higieny, powszechnie uznaje się izolację osób chorób, prewencyjną kwarantannę i po prostu unikanie kontaktów pomiędzy ludźmi za najskuteczniejszy sposób walki z rozszerzaniem się epidemii.

SML-W „Młoda Rodzina” prosi więc o korzystanie głównie z drogi mailowej w kontaktach z przedstawicielami naszej Spółdzielni i unikanie kontaktów osobistych. Przypominamy nasz adres mailowy: smlw@wp.pl. Pozostałe informacje kontaktowe znajdują się na każdej klatce schodowej oraz na naszym portalu internetowym www.mlodarodzina.pl.

Informujemy także, że Spółdzielnia szczególną uwagę zwraca na dokładne sprzątanie i mycie wszelkich miejsc często dotykanych przez mieszkańców i inne osoby na naszym terenie – np. klamek, poręczy, gałek do otwierania, przycisków domofonów i przecieranie ich odpowiednimi płynami. Prosimy jednakże pamiętać, że nie jest to przecieranie stałe, należy więc zawsze zachowywać szczególną ostrożność i starać się nie dotykać takich miejsc bezpośrednio skórą dłoni.

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdują się wszelkie informacje i zalecenia postępowania w związku z koronawirusem. Najważniejsze z nich zamieszczone są poniżej:

 

Uwaga: wymiana wodomierzy i ciepłomierzy 30 stycznia 2020 r. w godz. 9:00 – 18:00

 

Segregacja odpadów. SML-W „Młoda Rodzina” poleca link: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Nie każdy z nas wie, że np. zbite lustra i szyby, naczynia żaroodporne, zbitą szklankę, małe elementy mebli, papierek po cukierku, karton po pizzy, starą patelnię czy nici powinniśmy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, kartony po mleku czy soku do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, a szklaną butelkę po oleju, zakręconą, bez uprzedniego umycia, do pojemnika na szkło. Odpowiedzi na wiele tego typu pytań można znaleźć na przydatnym portalu internetowym o segregacji odpadów w Warszawie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

 

Nowelizacja uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 grudnia 2019 r. – przesunięcie daty wprowadzenia nowych zasad i nowych, wyższych stawek opłat miesięcznych za wywóz odpadów

16 stycznia 2020 r. Rada Miasta Stołeczgo Warszawy uchwaliła 3 uchwały o nr: XXV/728/2020,XXV/728/2020, XXV/728/2020. Uchwały te nowelizują wymienione niżej uchwały z 12 grudnia 2019 r. w zakresie terminu wprowadzenia nowych zasad ustalania opłat i nowych, znacznie wyższych stawek opłat miesięcznych za wywóz odpadów komunalnych przypadających na jedno mieszkanie. Nowy termin jest przesunięty o 1 miesiąc – na 1 marca 2020 r. Uchwały te można przeczytać i ich tekst można pobrać przy pomocy poniższego linku.

 

 

Wszystkim swoim Członkom i ich najbliższym, SML-W “Młoda Rodzina” życzy spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym, 2020 Roku.

 

Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 grudnia 2019 r. wprowadzają nowe zasady i nowe, wyższe stawki opłat miesięcznych

Od lutego 2020 r. obowiązują nas nowe zasady ustalania opłat i nowe, znacznie wyższe stawki opłat miesięcznych za wywóz odpadów komunalnych przypadających na jedno mieszkanie. O wiele wyższe są także poziomu, do których zwiększane są te stawki w przypadkach niesegregowania odpadów. Uchwały te można przeczytać i ich tekst można pobrać przy pomocy poniższych linków.

 

 

“Zero soli”

Tradycyjnie już Spółdzielnia stosuje system “zero soli”. Także i w bieżącym sezonie zimowym – 2019/2020, nie będziemy stosowali soli podczas opadów śniegu i do ochrony przed lodowaceniem chodników, schodów, podejść i podjazdów. W jej miejsce używany jest piasek.

 

Drugi domofon

Rozpoczął działanie drugi system domofonowy – w wejściu B na teren Spółdzielni (od strony ul. Iwanowa – Szajnowicza).

Wejście to zamykane jest przy pomocy tzw. zwory magnetycznej. Należy więc pamiętać, że w przypadku zablokowania się klawiatury do wprowadzania kodów wejściowych, furtki wejścia B nie można otworzyć kluczykiem, który każdy członek Spółdzielni w swoim czasie otrzymał do wejścia A, gdyż zwora magnetyczna nie ma zamka – jest metalową listwą mocno trzymającą furtkę w zamknięciu dopóki zasilana jest prądem elektrycznym. W przypadku awarii – zablokowania się klawiatury domofonowej będzie trzeba przejść do wejścia A i otworzyć furtkę kodem lub w/w kluczykiem.

System w wejściu B działa identycznie jak w wejściu A: wybranie na klawiaturze nr mieszkania powoduje uruchomienie sygnału domofonu w tym mieszkaniu, a po zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez mieszkańca tego lokalu czyli po przyciśnięciu klawisza otwarcia na domofonie w mieszkaniu – otwiera się furtka wejścia B. Także po wpisaniu na klawiaturze wejścia B tych samych kodów, których używa się do otwierania zamka do wejścia A i do drzwi wejściowych do klatek schodowych, otwiera się wejście B.

 

Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Spółdzielnia otrzymała wpis do księgi wieczystej prawa własności uzyskanego w wyniku procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dzialek gruntu, na których znajduje się nasz budynek przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie.

Decyzja Sądu i wyciąg z księgi wieczystej znajdują się w dokumencie udostępnionym w zakładce “Zarząd” i podzakładce “Inne dokumenty”.

 

Czerwiec 2019 r.

Zakończył się pierwszy etap procedur przekształcania praw do użytkowania wieczystego działek gruntu w prawo własności przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Młoda Rodzina” w Warszawie przy ul. Relaksowej 37.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zrealizował wniosek Spółdzielni i potwierdził przekształcenie prawa użytkowania wieczystego tych naszych działek, na których posadowiony jest nasz budynek mieszkalny (nr ew. 105, 106, 44/1 i 43 z obrębu nr 1-11-13) w sumie o powierzchni 4098 m. kw. w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Spółdzielnia otrzymała stosowne zaświadczenie potwierdzające tę decyzję, jest więc już właścicielem tych działek.

Przekształcenie to zostało dokonane na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.

Wnosząc opłatę przeksztaceniową, Spółdzielnia skorzysta z uchwały Rady m. st. Warszawy z 18 października 2018 r., która przewiduje 98% bonifikatę za jednorazową wpłatę.

Nasz wniosek o przekształcenie prawa użytkowania pozostałych naszych działek (w sumie 1432 m.kw.) w prawo własności jest nadal procesowany. Odbywa się to na podstawie ustawy z 2005 r. i nieznany jest na razie termin zakończenia tej części procesu przekształceniowego.

 

Nowa Rada Nadzorcza

Uprzejmie informujemy, że 13 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie:

Marcin Strojecki – przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Maciąg – Mere – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Chylińska – Stańczak – sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Kot – Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 

Nasadzenia drzew

W związku z otrzymanym pismem Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie stworzenia bazy danych miejsc dla nowych nasadzeń drzew, SML-W „Młoda Rodzina” uprzejmie prosi o przekazywanie wszelkich opinii i propozycji, które przekażemy następnie do urzędu do 15 kwietnia b. r. Niektórzy mieszkańcy naszego budynku wskazywali już, że nasadzenia odpowiednich krzewów i drzew mogłyby być zaplanowane jako odseparowanie od ul. Relaksowej, na trawniku tuż za naszym ogrodzeniem.

Prosimy o wrzucanie propozycji do skrzynki nr 49 na klatce schodowej nr 5 lub wysyłanie mailem na adres smlw@wp.pl.

 

 

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie

Informacja Biura Gospodarki Urzędu m. st. Warszawy z 7 stycznia 2019 r.

 

Zaczynamy sezon grzewczy

Kotłownia Spółdzielni została poddana przeglądowi i jest teraz ustawiana na tryb zimowy (czy raczej jesienno-zimowy) – na działania równoległego podgrzewania wody i ogrzewania mieszkań.

Rozruch nastąpi 26 września jeszcze przed południem.

System automatyki pogodowej ograniczy lub nawet odetnie ogrzewanie, gdyby wróciły ciepłe dni i wysokie temperatury na zewnątrz.

26.09.2018 r.

 

Rejestracja zmian w statucie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 7 maja 2018 r. dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” w Warszawie, uchwalonych 21 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

Działania ochrony środowiska.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” w Warszawie jest przyjazna przyrodzie – prowadząc prace remontowe działa zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W naszym przypadku chodzi o „tereny zielone” i o zapewnienie dobrych warunków ptakom korzystających z naszego terenu.

Trawniki i rośliny na terenie Spółdzielni, siłą rzeczy uszkodzone podczas prowadzenia prac remontowych, będą odtwarzane w sposób prowadzący do lepszego uporządkowania i dopasowania ich rodzajów i właściwości do naszych potrzeb.

Od samego początku działań projektowania i realizacji prac remontowych, Spółdzielnia postępuje wg opinii, wytycznych i zgód ornitologicznych. Konsultacje i sprawdzenia sytuacji ornitologicznych nie są jednorazowe lecz odbywają się na bieżąco w zależności od postępu prac i terminów ornitologicznych.

Do działań zgodnych z filozofią ochrony przyrody należy także montaż specjalnych skrzynek lęgowych, które ułatwią ptakom korzystanie z istnienia naszej infrastruktury zapewniając jednocześnie dobre efekty estetyczne.

 

Walne Zgromadzenie 17 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członkow Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej “Mloda Rodzina” odbędzie się 17 maja 2018 r. o godzinie 18:30. Zapraszamy wszystkich członków Społdzielni.

 

“Zero soli”

Spółdzielnia wspólnie z firmą sprzatającą wycofała eksperymentalnie sól z używania podczas opadów śniegu i do ochrony przed lodowaceniem chodników, schodów, podejść i podjazdów. W jej miejsce używany jest piasek.

Być może uda się w ten sposób uniknąć roznoszenia tej soli po klatkach i narażania osób i zwierząt na jej żrące oddziaływanie. Będzie więcej pracy z usuwaniem piasku, ale zapewne będzie też i więcej korzyści dla wszystkich.

dodano: 22:30:17, dnia 17.02.2018 r.

 

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” wznowiła proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do działek gruntu będących w użytkowaniu Spółdzielni od 1997 r., 2000 r., 2001 r. i 2011 r. Stosowny wniosek o wydanie decyzji przekształcenia został złożony do Prezydenta Miasta m. st. Warszawy – Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów:

 • na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
 • w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni z 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości objętych postępowaniem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
 • w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SML-W „Młoda Rodzina” z 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego dla Spółdzielni, we własność nieruchomości, 
 • na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

W/w uchwała Rady Miasta przywraca możliwość udzielenia 95% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

dodano: 18:36:37, dnia 22.08.2017 r.

Uruchomienie funkcji eBOK

Na stronie internetowej Spółdzielni (http://mlodarodzina.pl/) utworzona została nowa zakładka “eBOK”. Od poniedziałku, 15 maja 2017 r. przekierowuje ona do logowania do indywidulanych kartotek rozliczeń opłat miesięcznych za mieszkania w naszej Spółdzielni. Od tej daty można zgłaszać się do biura Spółdzielni w klatce V w godzinach pracy biura po odbiór indywidulanych loginów i haseł do w/w logowania.

dodano: 17:00:07, dnia 12.05.2017 r.

 

Rejestracja nowego statutu

28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem o sygn. sprawy WA.XIII NS-REJ.KRS/016527/17/409 zarejestrował nowy statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej “Młoda Rodzina” uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 9 lutego 2017 r.

dodano: 22:05:07, dnia 07.04.2017 r.

 

Kontrola sanitarno – epidemiologiczna

dodano: 14:38:57, dnia 28.02.2017 r.

24 lutego 2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa została poddana niezapowiedzianej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej m. st. Warszawy. Kontrola miała więc charakter interwencyjny i dotyczyła stanu sanitarno – porządkowego budynku przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie i terenów wokół budynku. Po przeprowadzeniu dokładnej kontroli, w protokole Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna stwierdziła, że:

 • wszystkie ciągi korytarzowe (klatkowe) oraz piwniczne utrzymywane są w dobrym stanie porządkowym,
 • na ciągach wspólnych (korytarzowych i piwnicznych) nie stwierdzono śladów obecności insektów czy gryzoni,
 • altana śmietnikowa utrzymana jest w dobrym stanie porządkowym,
 • pojemniki na odpady są utrzymywane w dobrym stanie porządkowym,
 • teren wokół budynku jest utrzymywany w dobrym stanie porządkowym, a tereny zielone utrzymywane są w czystości.

Wyniki kontroli wskazują na dobre wypełnianie zadań przez zatrudnioną w Spółdzielni firmę sprzątającą oraz potwierdzają właściwą organizację i nadzór nad tymi pracami.

 

Nowa Rada Nadzorcza

dodano: 11:07:17, dnia 09.07.2016r.

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca 2016 r. ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie:

Andrzej Stańczak – przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Wojciechowski – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maciej Garbień – sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zmiana Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Młoda Rodzina”

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “Młoda Rodzina” pełni pan Jacek Galinowski.

 

Podwyżki stawki opłat za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2016 r

dodano: 19:01:49, dnia 04.01.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Spółdzielnia “Młoda Rodzina” otrzymała podwyżki stawki opłat za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowe stawki zostały wyliczone dla Spółdzielni bardzo niekorzystnie, bo zwiększają się one o ponad 100% w stosunku do obecnych.

​Zarząd Spółdzielni odwołał się w/w sprawie do SKO.

 

Harmonogram odbioru odpadów

 

Aktualny harmonogram odbioru odpadów

Powrót strony spółdzielni

Szanowni Państwo,

Po wielu perturbacjach spowodowanych niezrozumiałym sabotażem, atakiem hakerskim iście wojennym, uruchamiamy stronę internetową dla spółdzielców i gości “Młodej Rodziny”. Oprócz nowego image’u powracają na nią informacje dla członków dotyczące ich kont w SMLW MR oraz aktualności dotyczące budynku przy Relaksowej 37.

Zarząd Spółdzielni