Korzystanie z placów zabaw

Zobacz inne aktualności

W związku ze znoszeniem części ograniczeń związanych z zagrożeniami zakażenia koronawirusem, w tym udostępnianiem placów zabaw, SML-W „Młoda Rodzina” informuje, że urządzenia na placu zabaw są dezynfekowane i przypomina o zaleceniach zachowania szczególnej ostrożności sanitarnej, przede wszystkim zachowania wymaganego dystansu pomiędzy osobami i noszenia maseczek w przypadku braku możliwości utrzymywania tego dystansu.

W razie zauważenia objawów infekcji, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie: 606 108 040 lub też infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.