Przygotowania do sezonu grzewczego

Jesteśmy przygotowani do sezonu grzewczego. W kotłowni Spółdzielni został wykonany przegląd jej działania. Nie stwierdzono żadnych usterek, ani konieczności pilnych działań. Wybudowana w 1998 r. kotłownia Spółdzielni jest w dobrym stanie technicznym i działa sprawnie. Oczywiście powinniśmy brać pod uwagę, że i nas może w przyszłości dotknąć jej poważniejsza awaria, czy konieczność wymiany jakiegoś podzespołu, […]