Zaloguj się lub dowiedz się jak założyć konto.

Aktualności

Czysta, zielona energia odnawialna w naszej Spółdzielni

W związku z kończącym się właśnie kontraktem na dostawy energii elektrycznej dla naszej Spółdzielni, przeprowadziliśmy analizę stawek na rynku energii i firm, które gotowe są do podpisania umowy z nami. Jak wiemy, ceny prądu elektrycznego rosły ostatnio w tempie szalonym więc tym bardziej ważne jest znalezienie wśród nich stawek najlepszych.

Spośród tych firm została wybrana firma Polenergia, która zaproponowała niższe stawki niż inni, ale jest interesująca także i dlatego, że jest to wiodący polski producent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w podpisanej właśnie umowie deklaruje nam możliwość nabywania energii, pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Chwalimy się tym, że jako spółdzielnia jesteśmy przyjaźni środowisku, dla członków Spółdzielni ważne więc zapewne będzie, że w zapewnianiu dostaw energii elektrycznej właśnie przechodzimy na rozwiązania oparte całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej.

Jest to szczególnie istotne teraz, gdy niepewne czasy, których doświadczamy, wręcz wymagają takiego postępowania i myślenia o naszej przyszłości.

Załączamy link do strony internetowej www.polenergia.pl z bardziej szczegółowymi informacjami, na wypadek, gdyby Państwo byli zainteresowani tymi szczegółami.

Trzeba tu zaznaczyć, że w/w umowy na dostawy energii elektrycznej dla Spółdzielni zapewniają tę energię głównie do oświetlenia tzw. pomieszczeń i przestrzeni wspólnych, jak klatki schodowe, chodniki, parkingi, garaż, biuro, piwnice oraz napęd do bramy wjazdowej i do garażu. Nie dotyczą one Państwa indywidualnych umów z firmami, które zostały przez Państwa wybrane na dostawy energii do Państwa mieszkań.

Przypominamy też, że długoterminowe kontrakty, które zawarliśmy na dostawy gazu do naszej kotłowni, nadal (jeszcze w tym i w przyszłym roku) zapewniają nam niskie koszty ogrzewania i ciepłej wody w budynku Spółdzielni.   

28 marca 2022 r.

 

Zmiana opłat za wywóz odpadów - od 1 stycznia 2022 r.

18 listopada 2021 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałą nowy sposób obciążania nas za wywóz odpadów od 1  stycznia 2022 r. i wyznaczyła nam nowe stawki miesięczne za wywóz nieczystości w zależności od metrażu mieszkania:

 • do 30,00 m2 – 52,00 zł;
 • od 30,01 m2 do 40,00 m2 – 77,00 zł;
 • od 40,01 m2 do 60,00 m2 – 88,00 zł;
 • od 60,01 m2 do 80,00 m2 – 94,00 zł;
 • od 80,01 m2 – 99,00 zł.

Pomimo tego, że termin wprowadzenia nowych stawek jest bliski – 1 stycznia 2022 r. – musimy jeszcze czekać czy wojewoda nie zakwestionuje nowego systemu lub wysokości nowych stawek.

Ważne jest segregowane śmieci, gdyż, gdybyśmy tego nie robili lub gdybyśmy niedokładnie segregowali odpady, musielibyśmy płacić miesięcznie dwukrotnie więcej.

Miasto przygotowuje program osłonowy dla osób samotnie gospodarujących o najniższych dochodach. Mieszkańcy, którzy spełnią kryteria będą mogli liczyć na pomoc ok. 50% miesięcznych kosztów.

 

Przygotowania do sezonu grzewczego

Jesteśmy przygotowani do sezonu grzewczego. W kotłowni Spółdzielni został wykonany przegląd jej działania. Nie stwierdzono żadnych usterek, ani konieczności pilnych działań.

Wybudowana w 1998 r. kotłownia Spółdzielni jest w dobrym stanie technicznym i działa sprawnie. Oczywiście powinniśmy brać pod uwagę, że i nas może w przyszłości dotknąć jej poważniejsza awaria, czy konieczność wymiany jakiegoś podzespołu, jakiejś pompy, zespołów palników w kotłach  lub nawet samych kotłów. Na razie jednak nic na to nie wskazuje. A nawet można przyjąć, że (odpukać w niemalowane drewno) gdyby przyszło nam  borykać się z koniecznością wymiany kotła, to drugi kocioł mógłby zapewnić nam w tym czasie wystarczające ciepło do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody, bo dobrze ocieplony 3 lata temu nasz budynek pozwala nam teraz na to, że nawet tylko jeden pracujący kocioł nie musi być ustawiony na maksymalnie intensywną pracę. Nasz konserwator ocenia, że wykonane ocieplenie dało nam nawet i 20% zapasu mocy w pracy kotłowni, a więc i odpowiednich do tego oszczędności energii.

W kolejnych miesiącach w kotłowni będziemy tylko planować wymianę zaworków oraz części instalacji przy zbiornikach ciepłej wody użytkowej, choć być może przełożymy to na kolejny sezon letni – dziś palącej potrzeby tej wymiany nie ma.

Kotłownia jest gotowa do przestawienia na tryb pracy jesienno – zimowy, umożliwiający podgrzewanie wody i jednoczesne ogrzewanie mieszkań w zależności od temperatur zewnętrznych. Jednak zapowiadane w prognozach pogody ciepłe temperatury w kolejnych dniach powodują, że jeszcze nie przestawiliśmy kotłowni z trybu letniego. Można to jednak zrobić właściwie natychmiast, jeśli pogoda nam to podpowie. Wtedy system automatyki pogodowej będzie ograniczał lub odcinał ogrzewanie w dni ciepłe o wysokich temperaturach.

 

Kotłownia i koniec sezonu grzewczego

W najbliższych dniach – zapewne po kilku dniach chłodniejszych, które podobno nas teraz czekają, zakończymy sezon grzewczy. Jeszcze do tego czasu system automatyki pogodowej będzie ograniczał lub odcinał ogrzewanie mieszkań w dni ciepłe o wysokich temperaturach. Potem działać będzie już tylko system podgrzewania wody.

Trzeba podkreślić, że sezon zimowy nasza kotłownia przeszła bez żadnych awarii, a regularne sprawdzanie jej systemów nie wykazuje żadnych problemów.

Można więc stwierdzić, że kotłownia Spółdzielni jest w dobrym stanie technicznym i działa sprawnie. To zasługa wysokiej jakości kotłów, pomp i innych podzespołów pracujących w naszej kotłowni, które Spółdzielnia w 1998 r. zdecydowała się zakupić.

Warto przypomnieć, że praca naszej kotłowni opiera się na 2-ch kotłach niskotemperaturowych De Dietrich o mocy 180 kW każdy. Istotnym elementem systemu kotłowni są także 2 zasobniki o pojemności po 500 l, wymienione nie tak dawno temu przez Spółdzielnię. Awarie różnych podzespołów w kotłowni mogą oczywiście wystąpić, ale generalnie żywotność zainstalowanych w niej głównych elementów jak kotły i pompy jest długa – sięga kilkudziesięciu lat jak wskazuje praktyka i doświadczenie specjalistów. Kotłownia pracuje od ok. 21 lat, a zainstalowane żeliwne kotły niskociśnieniowe De Dietrich są nie tylko doskonałe, ale też znacznie wytrzymalsze niż stosowane obecnie aluminiowo-tytanowe kondensacyjne - gdyż mogą pracować wg różnych ocen 30 - 40 lat (niektórzy specjaliści mówią nawet o czasie ponad 50 lat), a rzadko zdarza się, żeby trzeba było je wymieniać przed upływem 25 lat, jak to dzieje się w przypadku kotłów kondensacyjnych. Również zastosowane modele pomp Grundfos są znane jako najlepsze w swojej klasie i – jeśli nie zniszczy ich awaria, mogą pracować równie długo. Właściwie to można powiedzieć, że jeśli w kotłowni Spółdzielni coś ulegnie awarii, to znacznie większe jest prawdopodobieństwo, że nie będą to kotły lecz osprzęt: sterowanie pomp, siłowniki, czujniki czy inne mniejsze elementy lub instalacje elektryczne. W samych kotłach mogą ulec awarii panele gazowe, bloki gazowe, czy rury nadgazowe; jednak ich wymiana nie jest kłopotliwa i kosztowna.

Reasumując: z punktu widzenia „gospodarskiego” w kotłowni Spółdzielni nie są widoczne żadne oznaki zmuszające do podjęcia decyzji o szybkim remoncie - wymianie kotłów. Dalsza praca tej solidnie zaprojektowanej i zbudowanej kotłowni oraz częściowo zmodernizowanej w zakresie osprzętu (m. in. wymiana zasobników, jednej z pomp, siłownika i czujników poziomu wody), z najlepszymi kotłami i najlepszymi pompami powinna przebiegać nawet przez dłuższy czas bez awarii krytycznych dla dalszego istnienia kotłowni. Zaplanowane w Spółdzielni prace konserwatorskie oraz wymiana drobniejszych elementów systemu będą temu sprzyjać.

Przy tej okazji warto przywołać wyniki raportu dot. stanu naszej kotłowni i porównania kosztów ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody z 2017 r. (dostępne na naszym portalu internetowym), gdyż wnioski z tego raportu potwierdzają się co rok od czasu jego wykonania. Opcja likwidacji kotłowni, budowa węzła cieplnego i przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej nie przyniosłaby Spółdzielni żadnych korzyści finansowych – przeciwnie: byłaby to najmniej uzasadniona ekonomicznie decyzja (i to niezależnie od podwariantu: czy zbudowany w miejsce kotłowni węzeł pozostałby własnością Spółdzielni czy nie). Taka opcja byłaby gorsza finansowo także i wtedy, gdyby porównać ją do innej opcji – przyszłej modernizacji kotłowni: nawet wymiana kotłów na nowe, zastąpienie systemu pomp innymi, podobnie pozostałego osprzętu, taka inwestycja w przyszłości byłaby tańsza niż przejście na ciepło miejskie. Tak samo analizy wskazały na porównanie rocznych kosztów – opcja własnej kotłowni jest ekonomicznie bardziej uzasadniona.

I pamiętajmy też, że mamy dobre wieloletnie kontrakty na dostawy gazu ze stosunkowo niskimi stawkami, a nasze kotły od paru już lat pracują z mniejszym obciążeniem, gdyż porządnie ociepliliśmy budynek.

11 maja 2021 r.

 

Obwieszczenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wzorów deklaracji

Obwieszczenie Prezydenta m. st. Warszawy

Zmiana opłat za wywóz odpadów - 1 od kwietnia 2021 r. 

Zamieszanie ze zmianami obciążania mieszkańców Warszawy kosztami za wywóz śmieci spowodowało wiele niejasności i konieczności dostosowywania się do wydawanych, zmienianych, zawieszanych i opóźnianych przez miasto decyzji. W ub. roku wprowadzone ryczałtowe opłaty za wywóz odpadów 65 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego spotkały się z dużą krytyką, a ich zmiana na stawki uzależnione od zużycia wody wprowadzona od grudnia 2020 r., została przez miasto w ostatniej chwili odwołana ze względu na podważanie tych decyzji miasta przez inne agendy rządowe i prokuraturę.

Pomimo tego, że spór prokuratury z miastem w tej materii nie został jeszcze przez sądy rozstrzygnięty, nakazano nam wprowadzić nieco zmienione mechanizmy naliczeń stawek za wywóz odpadów od kwietnia 2021 r. Ale i ten termin nie był wcale pewien, gdyż w/w sprzeczne działania oraz różnice interpretacji zapisów powodowały nie tylko niepewność do końca, ale i poważne dwuznaczności – niejasności co do samego mechanizmu naliczeń stawek.

Obowiązuje nas przesunięty przez Radę Miasta Warszawy z ub. grudnia na 1 kwietnia 2021 r. w/w system obliczania opłat za wywóz odpadów uzależniony od zużycia wody na terenie Spółdzielni. Na tej podstawie 11 marca b. r. otrzymali Państwo powiadomienie o wysokości opłat miesięcznych obowiązujących od kwietnia 2021r., w którym ze względu na błąd interpretacji, została także została zmieniona zaliczka na energię cieplną podgrzewania wody. Ta zmiana zaliczki na podgrzanie wody nie powinna być teraz wprowadzana. W dniu 12 marca zostało więc wysłane do Państwa zawiadomienie prostujące powyższy błąd.

Obecnie muszą być ponownie skorygowane naliczenia zużycia wody dla wyliczenia stawki za opłaty za wywóz odpadów od kwietnia 2021 r., gdyż zapisy w/w uchwał Rady Miasta oparte są na zużyciu wody dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do budynku, wykazywanym przez wodomierz główny na tzw. wejściu do budynku. Woda zmierzona przez wodomierz główny to woda zużywana we wszystkich mieszkaniach oraz woda ogólna, czyli woda do podlewania terenów zielonych i woda gospodarcza  – głównie do sprzątania budynku i terenu Spółdzielni i do kotłowni. Największą część stanowi oczywiście woda zużywana w mieszkaniach, a jej zużycie wskazują indywidualne wodomierze, natomiast woda ogólna to po prostu różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidulanych. Ta różnica jest rozdzielana proporcjonalnie do zużycia indywidualnego w mieszkaniach. W ten sposób wykazywana jest wielkość zużycia wody do wyliczenia opłat za wywóz odpadów i ten mechanizm jest zgodny z istotą w/w uchwał Rady Miasta.

Zupełnie inaczej rozliczane jest zużycie wody jako takie (nie do celu obliczenia stawki za odpady lecz dla rozliczenia kosztów danego roku). Koszty zużycia indywidualnego wody są obliczane wg wskazań wodomierzy indywidualnych i rozliczane z wpłaconymi za dany rok zaliczkami po zakończeniu tego roku (wtedy wykazywane są nadpłaty lub niedopłaty). A koszty zużycia wody ogólnej są rozdzielane wg liczby mieszkań i dodawane do innych kosztów rozłożonych na miesięczne opłaty za mieszkania.

Po ostatecznym wyjaśnieniu i sprawdzeniu powyższych mechanizmów, ponownie przeanalizowaliśmy wyliczenia zużycia wody dla w/w celów ustalenia opłat za odpady i przeliczyliśmy je w wg opisanych wyżej dwóch metod – zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz w/w uchwałami miasta. W wyniku tego przesyłane są właśnie przez naszą księgowość zaktualizowane wymiary opłat miesięcznych obowiązujące od 1 kwietnia 2021r. – od tej darty następuje tylko w/w zmiana stawki za wywóz odpadów.

Podkreślamy - ilość zużytej wody dla celów ustalenia stawki za wywóz odpadów, stanowi średniomiesięczne zużycie wody (zmierzone wodomierzem indywidualnym i powiększone o wyżej opisany udział w zużyciu wody ogólnej) za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia przez Spółdzielnię deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z w/w uchwałami, miesięczny wymiar opłat za śmieci, który Spółdzielnia zapłaci do kasy M. St. Warszawy, zostanie wyliczony jako iloczyn w/w średniomiesięcznego zużycia wody i stawki jednostkowej 12,73zł. za 1m3.

Przy okazji uprzejmie informujemy, że w celu obniżenia kosztów, Spółdzielnia nasza rozpoczęła proces instalacji wodomierzy na wszystkich tzw. gałązkach sieci wodnej, które dostarczają wodę do podlewania. Ta woda może być odliczona od zużycia, na podstawie którego MPWiK obciąża nas kosztami użycia kanalizacji, ale – co teraz staje się najważniejsze -przede wszystkim będzie odliczona od wolumenu zużytej wody, na podstawie którego miasto obciąża nas od kwietnia 2021 r. kosztami wywozu odpadów. Brakujące wodomierze będą zainstalowane w najbliższym czasie i wtedy je zarejestrujemy oficjalnie w MPWiK. Zamierzamy zakończyć te działania jeszcze przed okresem podlewania naszych terenów zielonych. 

21 marca 2021 r.

Dążenia do postawienia znaku zakazu zatrzymywania się

Wszystkich interesujących się działaniami dot. postawienia znaku zakazu zatrzymywania się na odcinku drogi dojazdowej ul. Relaksowej przed naszym terenem, uprzejmie informujemy, że sprawa ta przedłuża się.

Do tej pory na nasze wszystkie wnioski (i monity) w sprawie konieczności pilnego ustawienia takiego znaku, na nasze wskazywania, że parkujące (często nieprawidłowo) samochody w pobliżu naszej bramy wjazdowej, stwarzają zagrożenia kolizji, ale także dla życia i zdrowia osób, Spółdzielnia otrzymywała ciągle podobne odpowiedzi urzędu ursynowskiego informujące, że drogi Relaksowa/Rosnowskiego ”nie zostały przekazane do eksploatacji”, i że „jakiekolwiek zmiany w obecnej organizacji ruchu nie mogą zostać rozpatrzone do czasu zakończenia ww. zadania inwestycyjnego i przejęciu ulic do użytkowania”.

Nie pomagało też powoływanie się na fakt postawienia takiego znaku zakazu zatrzymywania się przy sąsiedniej posesji – informowano nas, że tam odległość jezdni od ściany budynku mieszkalnego jest mniejsza niż 3 m i ten znak musiał być od razu tam postawiony.

Ponawianie tych w/w naszych działań trwało przez 1,5 roku. Teraz zostaliśmy zawiadomieni przez urząd, że miasto planuje podjąć uchwałę m. in. zmieniającą kategorię drogi Relaksowej z gminnej na powiatową, co oznaczać będzie, że drogą tą zarządzać będzie Zarząd Dróg Miejskich, a więc urząd ursynowski nie będzie mógł podjąć działań dot. naszych wniosków.

Sprawa zatoczyła więc koło, gdyż właśnie od wniosku do ZDM rozpoczęliśmy w czerwcu 2019 r. w/w starania. Ale Spółdzielnia oczywiście podejmuje teraz odpowiednie działania wobec ZDM.

Apelujemy – nadal zawiadamiajmy Straż Miejską o każdym przypadku źle zaparkowanych samochodów w okolicach naszej bramy wjazdowej. Statystyka tych zawiadomień może wzmocnić nasze wnioski, gdyż niebezpieczeństwo uznania przez ZDM, że mały ruch na w/w drodze dojazdowej do ul. Relaksowej i prawidłowo zaparkowane samochody nie wymagają stosowania znaku zakazu, o który walczymy, jest duże. A my sami wiemy, że samochody nie zawsze są prawidłowo zaparkowane, a mały ruch nie wyklucza kolizji lub wypadku, gdy parkujące samochody ograniczają widoczność.

Będziemy wdzięczni za informacje o zawiadomieniach przez Państwa straży miejskiej. Te informacje najlepiej przesyłać do nas drogą mailową na adres smlw@wp.pl lub wkładać do skrzynki pocztowej zarządu (nr 49) na klatce schodowej nr 5.   

12 grudnia 2020 r.

 

Nasadzenia drzew i krzewów 

Nawiązując do wcześniejszych informacji, uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Ursynów zakończył procedury przetargowe i – zgodnie z ustaleniami - rozpoczynają się przy naszym terenie nasadzenia drzew i krzewów.

Ich posadzenie ma na celu wykorzystanie w możliwie maksymalnym stopniu możliwości terenu wokół nas dla odseparowania uciążliwości węzła drogowego Relaksowa/Rosnowskiego. Nie znamy szczegółów przetargu i negocjacji z firmą, która wygrała przetarg, ale jeśli ten właśnie zakończony przetarg urzędu nie zmienił pierwotnych planów, są to przede wszystkim graby „Fastigiata” o docelowej koronie ok. 4 m, sadzone w wąskich kolumnach. Od strony wschodniej drzewa mają rosnąć wzdłuż ściany naszego garażu, a od strony północnej – w pobliżu furtki i bramy pożarowej A. Badania urzędu wskazały, że nie jest możliwe posadzenie drzew od strony wschodniej, w miejscu, gdzie rośnie szpaler naszych tui ze względu na infrastrukturę podziemnych instalacji, które właśnie w tym miejscu poprowadzone są licznie. Na szczęście te tuje już stanowią pewne zabezpieczenie przed w/w uciążliwościami. Mają być posadzone także krzewy od strony południowej i od strony północnej przy rogu z ul. Relaksową.

Urząd wykonuje wszystkie w/w prace na własny koszt (zarówno koszt samych drzew i krzewów jak i koszt prac nasadzeniowych) i będzie pielęgnował powstałe nasadzenia przez 1 rok. Po roku, nasadzenia zostaną przekazane do pielęgnacji Spółdzielni.

8 grudnia 2020 r.

 

Rada M. St. Warszawy zmienia termin wprowadzenia nowych stawek za gospodarowanie odpadami na 1 kwietnia 2021 r.

W związku z podjętą 26.11.2020 r. decyzją Urzędu M. St. Warszawy o przesunięciu terminu wprowadzenia nowej metody ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 1 grudnia 2020 r. na 1 kwietnia 2021 r., SML-W „Młoda Rodzina” wycofuje przekazane członkom Spółdzielni powiadomienia z 13 listopada 2020 r. o zmianie od 1 grudnia b.r. wysokości opłat miesięcznych.

Dotychczasowe opłaty pozostają więc niezmienione do końca marca 2021 r.

Nowe powiadomienia o opłatach miesięcznych obowiązujących od kwietnia 2021 r. zostaną rozesłane w późniejszym terminie.

27 listopada 2020 r.

 

Sprawy porządkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” uprzejmie prosi o niewysypywanie na parapetach oraz w  innych miejscach elewacji budynku, w jego otoczeniu i na pozostałym terenie Spółdzielni ziaren i resztek jedzenia dla gołębi. Leżące w tych miejscach ziarna i odchody gołębie nie tylko są nieestetyczne, utrudniają lub uniemożliwiają zachowanie czystości na posesji, ale i stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców – przede wszystkim dzieci.

Poza naszym terenem są miejsca, w których nie przebywają ludzie i nie bawią się dzieci – tam takie dokarmianie nikomu nie będzie zagrażać.

Jak informuje Sanepid: „Dokarmianie ptaków, szczególnie gołębi miejskich, może stwarzać zagrożenia chorobowe dla ludzi. Dokarmiania gołębi należy unikać przede wszystkim w miejscach często odwiedzanych przez dzieci tzn. place zabaw, okolice budynków mieszkalnych, a także parki, place przedszkolne i szkolne”.

Gołębie przenoszą zarazki powodujące choroby żołądka i jelit. W odchodach gołębi znajduje się ogromna ilość różnych larw, pcheł, srebrzyków i innych robaków. Nie można lekceważyć nawet wyschniętych wydzielin, ponieważ zarazki w nich zawarte mogą powodować nawet zapalenie opon mózgowych, choroby układu oddechowego i toksoplazmozę.

Z gołębiami mamy też czasem problem innego rodzaju – zapchane rynny i kosze odpływowe biorą się na ogół z ich dużej obecności na naszym terenie.

Jeśli taka będzie wola większości członków, Spółdzielnia ze swojej strony może zainstalować karmniki dla mniejszych ptaków - w taki sposób, aby nikomu nie przeszkadzały, a był łatwy dostęp do dosypywania ziaren.

Spółdzielnia uprzejmie prosi też o niepozostawianie bez opieki dzieci w korytarzach piwnicznych i w garażu (to nie są miejsca do zabawy dla dzieci - mogą być one tam narażone na kontakt z połamanymi lub ostrymi częściami mebli, deskami, przedmiotami łatwopalnymi i innymi np. trutkami na szczury) oraz w innych miejscach na naszym terenie, gdzie mogą stykać się np. z w/w odchodami gołębi.

Spółdzielnia przypomina także, że psy powinny być wyprowadzane poza nasz teren, a zupełnie niedopuszczalne jest wypuszczanie ich bez kagańca i smyczy na tereny zabaw dla dzieci, trawniki i miejsca wokół budynku. Prosimy o to, gdyż, pomimo zainstalowanych tabliczek, zdarza się nadal, że psy są wyprowadzane – puszczane wolno na terenie Spółdzielni. Niepotrzebnie drażni to innych i choć wszyscy chyba lubimy zwierzęta, to wszyscy też wiemy, że przecież działa to przeciwko interesom członków Spółdzielni i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, niszczy zasadzone trawy, kwietne łąki i nasadzenia.

23 listopada 2020 r.

 

Zmiana stawek za wywóz odpadów od 1 grudnia 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, SML-W „Młoda Rodzina” wprowadza z dniem 1 grudnia 2020 r. metodę ustalania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaganą przez Uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr: NR XXXVIII/1199/2020 z 15.10.2020 r.

Uchwała ta nakazuje ustalić tę stawkę na poziomie 12,73 zł miesięcznie za każdy metr sześcienny zużytej wody, a to zużycie określa się jako średnie z kolejnych 6 miesięcy przypadających w okresie ostatnich 12 miesięcy.

W związku z tym, z dniem 1 grudnia 2020 r. ulega zmianie wysokość zaliczki na zużycie wody pobieranej w ramach opłaty miesięcznej za każdy lokal. Zawiadomienia o wysokości zmienionych opłat miesięcznych zostały przygotowane indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego.

Rozliczanie naliczonych zaliczek następować będzie jak dotychczas - w terminach rocznych. Różnica pomiędzy zużyciem wody wskazanym przez wodomierz główny, a zużyciem wynikającym z sumy wskazań indywidualnych wodomierzy (woda gospodarcza i zużyta na podlewanie), rozliczana będzie zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami rozliczania kosztów.

9 listopada 2020 r.

 

Zalecenia na czas epidemii 

SML-W "Młoda Rodzina" przypomina o obowiązujących nas zasadach i ograniczeniach.
Na klatkach schodowych, na podwórku, w garażu itp. należy stosować się do Rozporządzeń wprowadzonych na czas epidemii. Szczególne ważne jest zasłanianie ust i nosa,  utrzymywania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi, niepozostawianie dzieci do lat 16 bez opieki w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w w/w miejscach. W okresie nasilania się epidemii zalecane jest pozostawanie w domu, szczególnie dotyczy to seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 
9 listopada 2020 r.
 

 

Unterwencyjny wywóz tzw. "gabarytów"

SML-W „Młoda Rodzina” uprzejmie informuje, że w związku z zaleganiem odpadów o dużych gabarytach, dzięki interwencji Rady naszej dzielnicy, zostaną one w trybie b. pilnym wywiezione. Służby miejskie poinformowały, że nastąpi to do 6 listopada b. r. Prosimy więc wszystkich zainteresowanych wywozem swoich odpadów o dużych gabarytach o dołożenie ich możliwie jak najszybciej przed tym terminem do przygotowanych już do wywiezienia odpadów o dużych gabarytach i złożonych przed naszym ogrodzeniem w pobliżu części śmietnikowej.

3 listopada 2020 r.

 

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 października 2020 r. zmienia zasady i wprowadza nowe stawki opłat miesięcznych za wywóz odpadów.

Rada m. st. Warszawy uchwaliła zmianę systemu naliczania opłat za wywóz odpadów – od 1 grudnia 2020 r. ulega likwidacji ryczałtowe obciążanie mieszkańców za wywóz odpadów stawką 65 zł od gospodarstwa domowego, a w to miejsce będziemy płacić miesięcznie 12,73 zł za każdy metr sześcienny zużytej wody.

Opłata ma być liczona na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku.

Miasto zapowiada plan osłonowy dla rodzin wielodzietnych. Posiadaczom karty dużej rodziny samorząd dopłaci miesięcznie 30 złotych za każdą osobę w wieku pow. 4 lat. Trzeba spełnić kryterium dochodowe - do 1848 złotych dochodu na rękę na osobę.

Informacje o wprowadzeniu w/w zmiany znajdują się na stronie: https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

18 października 2020 r.

 

Jesteśmy gotowi do sezonu grzewczego

Kotłownia Spółdzielni pozytywnie przeszła przegląd jej działania. Konieczne było jedynie wymienienie zaworu automatycznego dopuszczania wody oraz znajdującego się w jego pobliżu zaworu kulowego. Zacinanie się zaworu automatycznego dopuszczania wody spowodowało w czasie poprzedniego sezonu grzewczego kilkukrotne problemy z dostarczaniem ciepłej wody na najwyższe piętra w naszym budynku. Nowy zawór jest nowocześniejszy i – mamy nadzieję – niezawodnie będzie działał przez długie lata.

Obydwa te zawory są małymi zaworami, stanowią też nieduży koszt i potrzeba było niedużego nakładu pracy aby je wymienić. Można więc stwierdzić, że kotłownia Spółdzielni jest w dobrym stanie technicznym i działa sprawnie. Wstępnie została już ustawiona na tryb pracy jesienno – zimowy, umożliwiający podgrzewanie wody i jednoczesne ogrzewanie mieszkań w zależności od temperatur zewnętrznych.

System automatyki pogodowej będzie ograniczał lub odcinał ogrzewanie w dni ciepłe o wysokich temperaturach.

24 września 2020 r.

 

Aktualna pogoda i dane o zanieczyszczeniu powietrza - widget Airly

W zakładce „Home” został umieszczony widget Airly pokazujący aktualne dane pogodowe - parametry meteorologiczne jak temperatura powietrza, ciśnienie, wilgotność i siła wiatru oraz dane o zanieczyszczeniu powietrza (pyły zawieszone PM10, PM2,5 i PM1).

Dane te są na bieżąco zbierane w czujnikach firmy Airly, a na naszym portalu są pokazywane w czasie rzeczywistym parametry dot. powietrza monitorowane przez jeden z najbliższych czujników tej firmy - znajdujący się na rogu ulicy Relaksowej i Wąwozowej.

Urządzenie to mierzy stężenia cząsteczek stałych w powietrzu dzięki metodzie laserowej zaś stężenia gazowe — dzięki metodzie elektrochemicznej.

Airly sp. z o. o. to grupa pasjonatów, stawiających sobie za cel walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Najlepiej charakteryzuje tę firmę jej wizja i misja:

Wizja: Tworzenie najbardziej innowacyjnych i skutecznych narzędzi służących do pomiaru jakości powietrza i dostarczanie najbardziej rzetelnych i aktualnych danych dotyczących zanieczyszczeń do możliwie największej ilości ludzi.

Misja: Zwiększenie świadomości na temat jakości powietrza na całym świecie, a przez to skuteczny wkład w rozwiązanie problemu zanieczyszczeń i poprawę jakości życia ludzi na całym globie.

Widget Airly został umieszczony na naszym portalu testowo – Państwa oceny i opinie będą pomocne przy podejmowaniu decyzji co do pozostawienia go na naszej stronie. Prosimy o przesyłanie ich na adres smlw@wp.pl.

sierpień 2020 r.

 

 

Korzystanie z placów zabaw 

W związku ze znoszeniem części ograniczeń związanych z zagrożeniami zakażenia koronawirusem, w tym udostępnianiem placów zabaw, SML-W „Młoda Rodzina” informuje, że urządzenia na placu zabaw są dezynfekowane i przypomina o zaleceniach zachowania szczególnej ostrożności sanitarnej, przede wszystkim zachowania wymaganego dystansu pomiędzy osobami i noszenia maseczek w przypadku braku możliwości utrzymywania tego dystansu. 

W razie zauważenia objawów infekcji, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie: 606 108 040 lub też infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. 

czerwiec 2020 r.

 

Odpady - harmonogram wywozu i przewodnik o segregowaniu 

Przypominamy, że informacje o terminach wywozu poszczególnych rodzajów odpadów dostępne są na stronie internetowej: 

https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow 

a przewodnik o segregowaniu odpadów na stronie: 

https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

Informacja Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów przekazuje informację o gorącej linii dla Seniorów, którzy potrzebują wsparcia przy zrobieniu zakupów. Pod numerem telefonu 22 443-73-95 mogą oni od poniedziałku do piątku zgłaszać zapotrzebowanie na produkty spożywcze lub higieniczne, zakup leków, czy wyniesienie śmieci.

Poniżej link do plakatu zawierającego informacje na ten temat z Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów. 

Warszawa wspiera Seniorów z Ursynowa

 

Wielkanoc 2020 

Tuż przed świętami Spółdzielnia nasza uzyskała przyjemne informacje - dane porównawcze dot. ogrzewania w budynku przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie przed i po remoncie. W ramach tego remontu wykonaliśmy w 2018 r. solidne i kompleksowe ocieplenie elewacji. 

Analizując zużycie i ceny ogrzewania, można stwierdzić, że ten remont budynku umożliwił osiągnięcie istotnych oszczędności ilości spalanego paliwa gazowego dla celów ogrzewania. I tak: w 2018 r. w naszej kotłowni spaliliśmy blisko 14% gazu mniej niż w 2017 r., a w 2019 r. ponad 21% mniej niż w roku 2017. 

Oczywiście pamiętamy, że zima 2019/2020 była stosunkowo łagodna, co także miało swój wpływ na zużycie gazu, ale ocieplenie budynku odegrało tu niewątpliwie b. dużą rolę. Summa summarum – Spółdzielnia zakładała, że remont przyniesie wiele korzyści swoim członkom i powyższe dane potwierdzają tę tezę. 

Ten dobry efekt pozytywnie wpłynął na koszty ogrzewania, gdyż pomimo dużych podwyżek cen paliwa gazowego w ubiegłych latach, nasze wydatki na ogrzewanie nie wzrosły. 

Szacujemy, że gdybyśmy nie dokonali w/w ocieplenia naszego budynku, tylko w 2019 r. musielibyśmy zapłacić ok. 28 tys. zł więcej za ogrzewanie. 

Trzeba podkreślić też, że tak duże zmniejszenie ilości spalanego gazu ma swój wymierny, pozytywny wpływ ekologiczny i na pewno przyczynia się do zmniejszania efektu cieplarnianego.

 

Pamiętajmy o zaleceniach dot. zachowania się w trakcie epidemii koronawirusa i pamiętajmy o najważniejszych kanałach informacyjnych i kontaktowych, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, zgłosić problem czy uzyskać pomoc: 

 • Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdują się wszelkie informacje i zalecenia postępowania w związku z koronawirusem.
 • W razie zauważenia objawów infekcji, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie: 606 108 040 lub też infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia : 800 190 590.
 • Na internetowym portalu www.warszawa19115.pl oraz pod nr telefonu 19115 można całodobowo uzyskać informacje czy zgłosić każdy problem.
 • Dla przypadków zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa służy telefon 112.
 • Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów informuje nas o „gorącej linii dla Seniorów”, którzy potrzebują wsparcia przy zrobieniu zakupów. Pod numerem telefonu 22 443-73-95 mogą oni od poniedziałku do piątku zgłaszać zapotrzebowanie na produkty spożywcze lub higieniczne, zakup leków, czy wyniesienie śmieci. 

SML-W „Młoda Rodzina” życzy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. 

 

Prośba Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy zwrócił się w piśmie z 2 kwietnia 2020 r. (poniżej do pobrania) z apelem o wzajemną życzliwość i wsparcie.

Na czas zagrożenia wirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w codziennych zakupach, wykupywaniu recept, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzaniu psa.

Osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno - epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom.

Pismo Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy - pomoc sąsiedzka

 

Apel Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród mieszkańców naszej Spółdzielni apelu o nieprzychodzenie bez pilnej potrzeby do urzędu. Sprawę do załatwienia w urzędzie można odłożyć na później lub sprawdzić możliwość jej załatwienia poprzez e PUAP.

Warszawa, 01.04.2020 r. 

 

Czasowy zakaz spożywania napojów alkoholowych: 

19 marca 2020 roku została podjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXVIII/833/2020 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie m.st. Warszawy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Rada Warszawy zdecydowała, że na wiślanych bulwarach i plażach znów nie wolno pić alkoholu. Zakaz spożycia alkoholu w miejscach publicznych ma charakter czasowy. Obowiązuje w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Poniżej prośba urzędu ursynowskiego w tej sprawie:

Czasowy zakaz spożywania napojów alkoholowych

 

Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie zakazu stosowania dmuchaw:

Urząd ursynowski przekazał naszej Spółdzielni  Zarządzenie nr 333/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z 5 marca 2020 r. w sprawie zakazu stosowania dmuchaw i poprosił o wprowadzenie analogicznego zakazu na naszym terenie (skan poniżej do pobrania).

Spółdzielnia nasza jednak już kilka lat temu wprowadziła na swoim terenie taki zakaz w trosce o hałas i zanieczyszczenie spalinami, jakie praca dmuchawy powoduje. Ta nasza decyzja była i jest zgodna z polityką Spółdzielni działań możliwie maksymalnie ekologicznych, przyjaznych środowisku naturalnemu, dbaniu o dobre warunki dla roślin i ptaków na naszym terenie.

Zakaz stosowania dmuchaw

 

Koronawirus - unikanie zagrożeń zakażenia: 

Szanowni Państwo,

W dążeniu do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, nasza Spółdzielnia podejmuje podobne kroki, które zaleca Wydział Ochrony Środowiska urzędu ursynowskiego dot. gromadzenia się rodzin z dziećmi i innych osób na placach zabaw i innych otwartych terenach. Prosimy więc o powstrzymanie się przez Państwa i przez dzieci, obecnie – do czasu wygaśnięcia zagrożenia zakażeń koronawirusem, z korzystania z miejsc zabaw dla dzieci, ale i innych miejsc, które dzieci mogą wykorzystywać do zabaw z innymi dziećmi, lub choćby bawić się tam, gdzie przedtem mogły bawić się inne dzieci czy przebywali dorośli. Chodzi o unikanie kontaktów z innymi osobami oraz unikanie dotykania miejsc, które mogły być dotykane przez inne osoby.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, podnosi bezpieczeństwo także wszystkich mieszkańców i osób przebywających na naszym terenie, a każde zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem warte jest trudu i poświęceń.

Przypominamy, że w naszej Spółdzielni środkami dezynfekującymi przemywane są powierzchnie takie jak klamki, pokrętła, uchwyty do otwierania, poręcze, przyciski domofonów i inne. Należy jednak zawsze zachowywać możliwie największą ostrożność, gdyż taka dezynfekcja nie odbywa się bez przerwy.

Przypominamy też o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny - w tym bezpiecznej odległości od innych osób.

Ponownie prosimy o unikanie załatwiania spraw osobiście - w biurze Spółdzielni i wykorzystywanie do tego celu naszego adresu mailowego smlw@wp.pl lub kontaktów telefonicznych, które podane są w informacjach znajdujących się na każdej klatce schodowej oraz na naszym portalu internetowym.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdują się wszelkie informacje i zalecenia postępowania w związku z koronawirusem.

W razie zauważenia objawów infekcji, prosimy o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w m.st. Warszawie: 606 108 040 lub też infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia : 800 190 590

Załączamy pismo Burmistrza Urzędu Ursynów w sprawie zamknięcia placów zabaw dla dzieci.

22 marca 2020 r.

Załącznik: Pismo Burmistrza Urzędu Ursynów

 

Apel Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów: 

Szanowni Państwo,

z  uwagi na sytuację epidemiczną, na prośbę Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, zwracamy się z apelem o pomoc przy rozpropagowaniu akcji #pomocsąsiedzka. Działanie to jest bardzo istotne w świetle doniesień związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród mieszkańców materiałów załączonych do e-maila  – w formie wysyłki wiadomości e-mail, na forum internetowym lub poprzez wyeksponowanie na klatkach schodowych oraz w innych ogólnodostępnych miejscach.

Beneficjentami pomocy są osoby zdrowe (u których wirus nie został potwierdzony), które nie przebywają w kwarantannie domowej i które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i powinny pozostać w domach.

Ufamy, że pomoc ta będzie skutecznym wsparciem osób starszych lub niesamodzielnych.

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów - 19 marca 2020 r.

afisz

baner

baner2

plakat 

 

Epidemia koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 

Wstrząsają nami (i całym światem) doniesienia o rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej tzw. koronawirusem oznaczonym symbolem COVID-19. Zamykanie szkół, uczelni, przedszkoli i żłobków, części sklepów, firm usługowych, restauracji i barów, ograniczenie w dostępie do usług medycznych, zakaz większych zgromadzeń, zamykanie granic, kwarantanny i wiele innych poważnych zmian w codziennym funkcjonowaniu, stały się w krótkim czasie chlebem powszednim, a sama epidemia wywołana tym wirusem została uznana za pandemię. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Ministerstwo Zdrowia wydały zalecenia pomagające w unikaniu zakażeń. Poza ścisłym przestrzeganiem higieny, powszechnie uznaje się izolację osób chorób, prewencyjną kwarantannę i po prostu unikanie kontaktów pomiędzy ludźmi za najskuteczniejszy sposób walki z rozszerzaniem się epidemii.

SML-W „Młoda Rodzina” prosi więc o korzystanie głównie z drogi mailowej w kontaktach z przedstawicielami naszej Spółdzielni i unikanie kontaktów osobistych. Przypominamy nasz adres mailowy: smlw@wp.pl. Pozostałe informacje kontaktowe znajdują się na każdej klatce schodowej oraz na naszym portalu internetowym www.mlodarodzina.pl.

Informujemy także, że Spółdzielnia szczególną uwagę zwraca na dokładne sprzątanie i mycie wszelkich miejsc często dotykanych przez mieszkańców i inne osoby na naszym terenie – np. klamek, poręczy, gałek do otwierania, przycisków domofonów i przecieranie ich odpowiednimi płynami. Prosimy jednakże pamiętać, że nie jest to przecieranie stałe, należy więc zawsze zachowywać szczególną ostrożność i starać się nie dotykać takich miejsc bezpośrednio skórą dłoni. 

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus znajdują się wszelkie informacje i zalecenia postępowania w związku z koronawirusem. Najważniejsze z nich zamieszczone są poniżej:

Koronawirus - plakat 

Dezynfekcja rąk 

Kwarantanna 

PLAKAT-KORONAWIRUS 

 

Uwaga: wymiana wodomierzy i ciepłomierzy 30 stycznia 2020 r. w godz. 9:00 - 18:00 

 

Segregacja odpadów. SML-W „Młoda Rodzina” poleca link: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Nie każdy z nas wie, że np. zbite lustra i szyby, naczynia żaroodporne, zbitą szklankę, małe elementy mebli, papierek po cukierku, karton po pizzy, starą patelnię czy nici powinniśmy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, kartony po mleku czy soku do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, a szklaną butelkę po oleju, zakręconą, bez uprzedniego umycia, do pojemnika na szkło. Odpowiedzi na wiele tego typu pytań można znaleźć na przydatnym portalu internetowym o segregacji odpadów w Warszawie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy https://segregujna5.um.warszawa.pl/

 

 

Nowelizacja uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 grudnia 2019 r.  - przesunięcie daty wprowadzenia nowych zasad i nowych, wyższych stawek opłat miesięcznych za wywóz odpadów 

16 stycznia 2020 r. Rada Miasta Stołeczgo Warszawy uchwaliła 3 uchwały o nr: XXV/728/2020,XXV/728/2020, XXV/728/2020. Uchwały te nowelizują wymienione niżej uchwały z 12 grudnia 2019 r. w zakresie terminu wprowadzenia nowych zasad ustalania opłat i nowych, znacznie wyższych stawek opłat miesięcznych za wywóz odpadów komunalnych przypadających na jedno mieszkanie. Nowy termin jest przesunięty o 1 miesiąc - na 1 marca 2020 r. Uchwały te można przeczytać i ich tekst można pobrać przy pomocy poniższego linku.

Uchwały RM St. W-wy z 16.01.2020 r. 

 

Wszystkim swoim Członkom i ich najbliższym, SML-W "Młoda Rodzina" życzy spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym, 2020 Roku.

 

Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 12 grudnia 2019 r. wprowadzają nowe zasady i nowe, wyższe stawki opłat miesięcznych 

Od lutego 2020 r. obowiązują nas nowe zasady ustalania opłat i nowe, znacznie wyższe stawki opłat miesięcznych za wywóz odpadów komunalnych przypadających na jedno mieszkanie. O wiele wyższe są także poziomu, do których zwiększane są te stawki w przypadkach niesegregowania odpadów. Uchwały te można przeczytać i ich tekst można pobrać przy pomocy poniższych linków.  

Uchwała RM st. W-wy z 2019-12-12 (1) 

Uchwała RM st. W-wy z 2019-12-12 (2) 

Uchwała RM st. W-wy z 2019-12-12 (3) 

  

"Zero soli"

Tradycyjnie już Spółdzielnia stosuje system "zero soli". Także i w bieżącym sezonie zimowym - 2019/2020, nie będziemy stosowali soli podczas opadów śniegu i do ochrony przed lodowaceniem chodników, schodów, podejść i podjazdów. W jej miejsce używany jest piasek.

 

Drugi domofon

Rozpoczął działanie drugi system domofonowy - w wejściu B na teren Spółdzielni (od strony ul. Iwanowa – Szajnowicza).

Wejście to zamykane jest przy pomocy tzw. zwory magnetycznej. Należy więc pamiętać, że w przypadku zablokowania się klawiatury do wprowadzania kodów wejściowych, furtki wejścia B nie można otworzyć kluczykiem, który każdy członek Spółdzielni w swoim czasie otrzymał do wejścia A, gdyż zwora magnetyczna nie ma zamka – jest metalową listwą mocno trzymającą furtkę w zamknięciu dopóki zasilana jest prądem elektrycznym. W przypadku awarii – zablokowania się klawiatury domofonowej będzie trzeba przejść do wejścia A i otworzyć furtkę kodem lub w/w kluczykiem.

System w wejściu B działa identycznie jak w wejściu A: wybranie na klawiaturze nr mieszkania powoduje uruchomienie sygnału domofonu w tym mieszkaniu, a po zaakceptowaniu tego zgłoszenia przez mieszkańca tego lokalu czyli po przyciśnięciu klawisza otwarcia na domofonie w mieszkaniu - otwiera się furtka wejścia B. Także po wpisaniu na klawiaturze wejścia B tych samych kodów, których używa się do otwierania zamka do wejścia A i do drzwi wejściowych do klatek schodowych, otwiera się wejście B.

 

Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Spółdzielnia otrzymała wpis do księgi wieczystej prawa własności uzyskanego w wyniku procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dzialek gruntu, na których znajduje się nasz budynek przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie.

Decyzja Sądu i wyciąg z księgi wieczystej znajdują się w dokumencie udostępnionym w zakładce "Zarząd" i podzakładce "Inne dokumenty".

 

Czerwiec 2019 r.

Zakończył się pierwszy etap procedur przekształcania praw do użytkowania wieczystego działek gruntu w prawo własności przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Młoda Rodzina” w Warszawie przy ul. Relaksowej 37.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zrealizował wniosek Spółdzielni i potwierdził przekształcenie prawa użytkowania wieczystego tych naszych działek, na których posadowiony jest nasz budynek mieszkalny (nr ew. 105, 106, 44/1 i 43 z obrębu nr 1-11-13) w sumie o powierzchni 4098 m. kw. w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. Spółdzielnia otrzymała stosowne zaświadczenie potwierdzające tę decyzję, jest więc już właścicielem tych działek.

Przekształcenie to zostało dokonane na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r.

Wnosząc opłatę przeksztaceniową, Spółdzielnia skorzysta z uchwały Rady m. st. Warszawy z 18 października 2018 r., która przewiduje 98% bonifikatę za jednorazową wpłatę.

Nasz wniosek o przekształcenie prawa użytkowania pozostałych naszych działek (w sumie 1432 m.kw.) w prawo własności jest nadal procesowany. Odbywa się to na podstawie ustawy z 2005 r. i nieznany jest na razie termin zakończenia tej części procesu przekształceniowego.

 

Nowa Rada Nadzorcza

Uprzejmie informujemy, że 13 czerwca 2019 r. ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie:

Marcin Strojecki - przewodniczący Rady Nadzorczej

Iwona Maciąg - Mere - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Anna Chylińska - Stańczak - sekretarz Rady Nadzorczej

Grzegorz Kot - Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej

 

Nasadzenia drzew

W związku z otrzymanym pismem Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie stworzenia bazy danych miejsc dla nowych nasadzeń drzew, SML-W „Młoda Rodzina” uprzejmie prosi o przekazywanie wszelkich opinii i propozycji, które przekażemy następnie do urzędu do 15 kwietnia b. r. Niektórzy mieszkańcy naszego budynku wskazywali już, że nasadzenia odpowiednich krzewów i drzew mogłyby być zaplanowane jako odseparowanie od ul. Relaksowej, na trawniku tuż za naszym ogrodzeniem.

Prosimy o wrzucanie propozycji do skrzynki nr 49 na klatce schodowej nr 5 lub wysyłanie mailem na adres smlw@wp.pl.

Baza "Nowe Drzewa"

 

Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie

Informacja Biura Gospodarki Urzędu m. st. Warszawy z 7 stycznia 2019 r.

Informacja Urzędu m. st. Warszawy

Plakat: Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku

Ulotka: Jak segregować odpady komunalne od 2019 roku 

 

Apel mieszkańca ul. Relaksowej 37 

 

Zaczynamy sezon grzewczy 

Kotłownia Spółdzielni została poddana przeglądowi i jest teraz ustawiana na tryb zimowy (czy raczej jesienno-zimowy) - na działania równoległego podgrzewania wody i ogrzewania mieszkań. 

Rozruch nastąpi 26 września jeszcze przed południem. 

System automatyki pogodowej ograniczy lub nawet odetnie ogrzewanie, gdyby wróciły ciepłe dni i wysokie temperatury na zewnątrz.

26.09.2018 r.

 

Rejestracja zmian w statucie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 7 maja 2018 r. dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Młoda Rodzina” w Warszawie, uchwalonych 21 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

Działania ochrony środowiska.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” w Warszawie jest przyjazna przyrodzie - prowadząc prace remontowe działa zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W naszym przypadku chodzi o „tereny zielone” i o zapewnienie dobrych warunków ptakom korzystających z naszego terenu.

Trawniki i rośliny na terenie Spółdzielni, siłą rzeczy uszkodzone podczas prowadzenia prac remontowych, będą odtwarzane w sposób prowadzący do lepszego uporządkowania i dopasowania ich rodzajów i właściwości do naszych potrzeb.

Od samego początku działań projektowania i realizacji prac remontowych, Spółdzielnia postępuje wg opinii, wytycznych i zgód ornitologicznych. Konsultacje i sprawdzenia sytuacji ornitologicznych nie są jednorazowe lecz odbywają się na bieżąco w zależności od postępu prac i terminów ornitologicznych.

Do działań zgodnych z filozofią ochrony przyrody należy także montaż specjalnych skrzynek lęgowych, które ułatwią ptakom korzystanie z istnienia naszej infrastruktury zapewniając jednocześnie dobre efekty estetyczne.

  

Walne Zgromadzenie 17 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członkow Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Mloda Rodzina" odbędzie się 17 maja 2018 r. o godzinie 18:30. Zapraszamy wszystkich członków Społdzielni.

 

  "Zero soli"

Spółdzielnia wspólnie z firmą sprzatającą wycofała eksperymentalnie sól z używania podczas opadów śniegu i do ochrony przed lodowaceniem chodników, schodów, podejść i podjazdów. W jej miejsce używany jest piasek.

Być może uda się w ten sposób uniknąć roznoszenia tej soli po klatkach i narażania osób i zwierząt na jej żrące oddziaływanie. Będzie więcej pracy z usuwaniem piasku, ale zapewne będzie też i więcej korzyści dla wszystkich.

dodano: 22:30:17, dnia 17.02.2018 r.

 

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Młoda Rodzina” wznowiła proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w stosunku do działek gruntu będących w użytkowaniu Spółdzielni od 1997 r., 2000 r., 2001 r. i 2011 r. Stosowny wniosek o wydanie decyzji przekształcenia został złożony do Prezydenta Miasta m. st. Warszawy – Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursynów:

 • na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, 
 • w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni z 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i obciążenie hipoteką przymusową nieruchomości objętych postępowaniem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
 • w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SML-W „Młoda Rodzina” z 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego dla Spółdzielni, we własność nieruchomości, 
 • na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.

W/w uchwała Rady Miasta przywraca możliwość udzielenia 95% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami.

dodano: 18:36:37, dnia 22.08.2017 r.

 

Uruchomienie funkcji eBOK

Na stronie internetowej Spółdzielni (http://mlodarodzina.pl/) utworzona została nowa zakładka "eBOK". Od poniedziałku, 15 maja 2017 r. przekierowuje ona do logowania do indywidulanych kartotek rozliczeń opłat miesięcznych za mieszkania w naszej Spółdzielni. Od tej daty można zgłaszać się do biura Spółdzielni w klatce V w godzinach pracy biura po odbiór indywidulanych loginów i haseł do w/w logowania.

dodano: 17:00:07, dnia 12.05.2017 r.

 

Rejestracja nowego statutu

28 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem o sygn. sprawy WA.XIII NS-REJ.KRS/016527/17/409 zarejestrował nowy statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Młoda Rodzina" uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków 9 lutego 2017 r.

dodano: 22:05:07, dnia 07.04.2017 r.

 

Kontrola sanitarno - epidemiologiczna

dodano: 14:38:57, dnia 28.02.2017 r.

24 lutego 2017 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa została poddana niezapowiedzianej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej m. st. Warszawy. Kontrola miała więc charakter interwencyjny i dotyczyła stanu sanitarno - porządkowego budynku przy ul. Relaksowej 37 w Warszawie i terenów wokół budynku. Po przeprowadzeniu dokładnej kontroli, w protokole Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna stwierdziła, że:

 • wszystkie ciągi korytarzowe (klatkowe) oraz piwniczne utrzymywane są w dobrym stanie porządkowym,
 • na ciągach wspólnych (korytarzowych i piwnicznych) nie stwierdzono śladów obecności insektów czy gryzoni,
 • altana śmietnikowa utrzymana jest w dobrym stanie porządkowym, 
 • pojemniki na odpady są utrzymywane w dobrym stanie porządkowym, 
 • teren wokół budynku jest utrzymywany w dobrym stanie porządkowym, a tereny zielone utrzymywane są w czystości.

Wyniki kontroli wskazują na dobre wypełnianie zadań przez zatrudnioną w Spółdzielni firmę sprzątającą oraz potwierdzają właściwą organizację i nadzór nad tymi pracami.

 

dodano: 11:07:17, dnia 09.07.2016r.

Uprzejmie informujemy, że 28 czerwca 2016 r. ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie:

Andrzej Stańczak - przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Wojciechowski - zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maciej Garbień - sekretarz Rady Nadzorczej

dodano: 08:02:58, dnia 03.02.2016r.

Informujemy, że od dnia 01 lutego 2016 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Młoda Rodzina" pełni pan Jacek Galinowski.

dodano: 19:01:49, dnia 04.01.2016r.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Spółdzielnia "Młoda Rodzina" otrzymała podwyżki stawki opłat za użytkowanie wieczyste od dnia 1 stycznia 2016 r.

Nowe stawki zostały wyliczone dla Spółdzielni bardzo niekorzystnie, bo zwiększają się one o ponad 100% w stosunku do obecnych. 

​Zarząd Spółdzielni odwołał się w/w sprawie do SKO.

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.​..

dodano: 10:09:43, dnia 08.09.2015r.

Szanowni Państwo,

Po wielu perturbacjach spowodowanych niezrozumiałym sabotażem, atakiem hakerskim iście wojennym, uruchamiamy stronę internetową dla spółdzielców i gości "Młodej Rodziny".

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy